In deze privacy verklaring beschrijf ik mijn beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens, denk hierbij aan verzamelen van informatie, het delen met derden en het gebruik er van als u een product van mij koopt, contact met mij opneemt of anderszins mijn diensten gebruikt via Twisterbeads of de gerelateerde sites en diensten.
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op het beleid van derden die ik niet bezit of waar ik geen controle over heb, 

Gegevens die ik verzamel

Om uw bestelling goed te verwerken moet ik bepaalde gegevens van u ontvangen, zoals uw naam, email adres, postadres, betaalgegevens en details van de producten die door u zijn besteld. Als u direct met mij contact opneemt (bijvoorbeeld voor een custom order) kunt u er ook voor kiezen om mij aanvullende persoonlijke informatie te geven. (door u in te schrijven of een bestelling te plaatsen geeft u mij toestemming om deze gegevens op te slaan)

Waarom ik uw gegevens nodig heb en hoe ik deze gebruik

Ik vertrouw op een aantal wettelijke grondslagen om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:
waar nodig om mijn diensten te verlenen, zoals wanneer ik uw gegevens gebruik om uw bestelling te voldoen, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden;
wanneer uw uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die uw op elk moment kunt intrekken, zoals door uw aan te melden voor mijn mailinglijst;
indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over uw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving; en
voor zover nodig voor het doel van mijn legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door uw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van mijn diensten. Ik gebruik uw gegevens om de door jou gevraagde diensten te verlenen en in mijn legitieme belang voor het verbeteren van mijn diensten; en 2) Naleving van de algemene voorwaarden.

Gegevensuitwisseling en openbaarmaking

De gegevens van mijn klanten zijn belangrijk voor mijn onderneming. Ik deel uw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:
Dienstverleners Ik schakel bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan mijn shop te leveren, zoals bezorgers en betaaldiensten binnen een beveiligde omgeving. Ik zal uw persoonlijke gegevens met deze derde partijen te delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.
Bedrijfsoverdrachten. Als ik mijn onderneming verkoop of een fusie aanga, kan ik uw gegevens als onderdeel van die transactie bekendmaken, maar alleen zover dat wettelijk is toegestaan.
Naleving van wetten. Ik kan uw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als ik te goeder trouw van mening ben dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van mijn overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van mijn klanten of anderen te beschermen.

Dataretentie

Ik bewaar uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om u mijn diensten te leveren en zoals beschreven in mijn Privacy beleid. Ik kan echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaar ik uw gegevens 4 jaar lang.

Overdracht van persoonlijke gegevens naar buiten de EU

Ik bewaar uw gegevens binnen de beveiligde omgeving van mijn computer en bij Sisow. Als ik geacht wordt uw gegevens naar buiten de EU over te dragen, controleer en vertrouw ik op het privacy beleid en de beveiligde sites en bronnen van derden. 

Uw rechten

Als uw in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, hebt uw een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Ik beschrijf die rechten hieronder:

Toegang.
U hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die ik van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met mij opnemen.
Wijzigen, beperken, verwijderen
U hebt mogelijk ook het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, mijn gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar ik om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zal ik uw persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.
Bezwaar
Uw kunt bezwaar maken tegen mijn verwerking van sommige onderwerpen van uw gegevens op basis van mijn legitieme belangen en het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zal ik uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij ik dwingende en legitieme redenen heb om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.
Klachten
Als uw in de EU woont en uw zorgen over mijn gebruik van uw gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heb uw het recht om dit bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

Hoe u contact met me kan opnemen

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming ben ik, N. Withaar, de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Als uw vragen of zorgen hebt, kan uw contact met me opnemen via info [!at] twisterbeads.nl. Of uw kunt een brief sturen naar:
N. Withaar, Prins van Oranjestraat 2, 5821 BM Vierlingsbeek, Nederland.